Garantivillkor

Garanti för oss är en självklarhet! 
Logosol har alltid varit känd för vår fantastiska kvalitet och det är vi stolta över! Vi jobbar trots det aktivt med att ständigt förbättra kvaliteten och därför kan vi nu erbjuda 5 års garanti.  

5 års garanti

Du har möjlighet att registrera din produkt hos oss och förlänga garantin från standard två år till hela fem år! Det är tre år av extra trygghet. Vi är övertygade om våra produkters premiumkvalité tack vare vårt fokuserade arbete att bygga robusta maskiner, monterade i vår egen fabrik med omfattande kvalitetskontroller.
Garantierbjudandet gäller endast om du registrerat produkten inom 30 dagar efter fakturadatum.  Registrera din maskin nu helt utan kostnad! Det är väl värt det!
5 års garantin omfattar våra premiumprodukter vilket innefattar Bandsågverk, Kedjesågverk, Hyvlar, Big Mill Wide Slabber, Elsåg, timmerfräs, framdrifter, hydraulikpaket bandsågverk, Easy Set, Pro Set, Pro Feed, Paketkap. 

Registrera din produkt här »

 

 

Texten nedan beskriver villkoren och omfattningen av vårt garantiåtagande. Det är viktigt att notera att dessa villkor inte begränsar de lagstadgade rättigheterna som slutkunder av våra maskiner kan ha i händelse av defekter. Slutkunder har rätt att göra anspråk på dessa lagstadgade rättigheter utan kostnad och utan att det påverkar den garanti som vi erbjuder. 

Elmotorer och elkomponenter

Garantin täcker monteringsfel i elsystemet. Elkomponenter som motorer, kontaktorer och reglage är extremt pålitliga och har lång livslängd vid rätt användning. Garantin täcker inte fel orsakade av felaktig elanslutning, överhettning eller skada orsakad av vatten. Se nedan. 
  
Det är viktigt att elsystemet får rätt spänning och ström, samt att det inte strömförande delar utsätts för vatten i flytande form. Var därför noga från början.   

Elanslutning 

Du som ägare av maskinen ansvarar för att den får rätt kraftförsörjning. Om en elmotor eller kontaktor går sönder bör man kontrollera att den matats med rätt spänning och ström i samtliga faser. Skadad anslutningskabel, fel dimensionerad anslutningskabel, eller otillräcklig kapacitet i fastighetens eluttag kan orsaka att motorer och komponenter går sönder. 

Fukt 

När täta utrymmen, som till exempel elkomponenternas kapsling eller motorhus, förvaras utomhus, eller annan fuktig miljö eller där temperaturskilnader förekommer, kan vatten ansamlas i kapslingen på grund av kondensering av luftens vattenånga. Lossa med jämna mellanrum elmotorns dräneringsplugg om sådan finns, och försäkra dig om att kondensvatten inte ansamlats i kapslingarna innan ström ansluts. 

Rostgaranti  

Garantin gäller om den rostpåverkade detaljen förlorar sin funktion eller om den rostar igenom. Detta innebär att produkten inte längre kan utföra sitt avsedda syfte eller att rosten har trängt in i materialets yta och skapat ett hål. 

Undantag 

Garantin gäller inte om produkten används på annat sätt än den är avsedd för enligt användarinstruktionen, om säkerhets- och underhållsinstruktioner försummas, om maskinen modifieras eller ändras på något sätt. Garantin gäller inte heller om produkten utsätts för frätande ämnen, extrema temperaturer eller överdriven fukt. 

Garantianspråk 

För att göra ett garantianspråk måste du kontakta vår kundtjänst och tillhandahålla köpbevis, en beskrivning av problemet och bilder på den rostpåverkade detaljen. Vi kommer sedan att inspektera produkten och avgöra om garantin gäller. Om garantin är giltig kommer vi byta ut produkten efter eget gottfinnande. 

Underhållskrav 

Garantin är villkorad av underhåll av produkten enligt manualen. Manualen innehåller instruktioner om hur man rengör, förvarar och skyddar produkten från rost. Du måste följa dessa instruktioner för att säkerställa produktens livslängd och prestanda. 

Undantag för Logosols garantivillkor  

  • Motorer och motorsågar gäller enligt tillverkarens villkor.
  • Garantin gäller inte för industriellt bruk
  • Garantin gäller inte om svärd, kedjor och bandsågblad används från annan leverantör än Logosol. 

För att göra anspråk på de rättigheter som omfattas av denna garanti måste du som kund rapportera eventuella defekter till vår kundtjänst. Du kan kontakta oss på följande sätt: 
Via telefon: +46 611-18285 
Via e-post: info@logosol.se 
 
Dessutom krävs att garantibeviset, inköpskvittot eller annat försäljningsdokument som tydligt visar leveransdatum eller åtminstone inköpsdatum, uppvisas i samband med anspråket. Detta är en viktig förutsättning för att säkerställa att garantianspråket kan hanteras effektivt och korrekt. 
 
Vår kundservice och våra återförsäljare fortsätter att vara tillgängliga för dig även efter att din garanti har löpt ut. 

Your current selection is:

se Sweden

Aland Islands
Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Bulgaria
Croatia (Hrvatska)
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Svalbard and Jan Mayen Islands
Sweden
Switzerland
Ukraine
United Kingdom
Vatican City State (Holy See)
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Canada
Cayman Islands
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Netherlands Antilles
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
St. Pierre and Miquelon
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
United States
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Falkland Islands (Malvinas)
French Guiana
Guyana
Paraguay
Peru
Suriname
Uruguay
Venezuela
Afghanistan
Armenia
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Burma (Myanmar)
Cambodia
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Cyprus
East Timor
Georgia
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Iraq
Israel
Japan
Jordan
Kazakhstan
Korea (North)
Korea (South)
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Lebanon
Macau
Malaysia
Maldives
Mongolia
Nepal
Oman
Pakistan
Palestinian Territory, Occupied
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uzbekistan
Viet Nam
Yemen
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo
Democratic Republic of Congo
Djibouti
Egypt
Equatorial Guinea
Eritrea
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Reunion
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
St. Helena
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe
American Samoa
Australia
Cook Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia
Nauru
New Caledonia
New Zealand (Aotearoa)
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Palau
Papua New Guinea
Pitcairn
Samoa
Solomon Islands
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis and Futuna Islands
Swedish Quality
Bengt-Olov lifts a sawmill with one hand

Logosol kvalité är svensk kvalité!

I århundranden har Sverige varit världskända för sina uppfinnare, innovativa designer och högkvalitativa produkter. Dragkedjan, kullagret, gasspisen och skiftnyckeln är några exempel på svenska uppfinningar som blivit oumbärliga i våra dagliga liv. Svenska företag så som Ericsson, Volvo, SAAB, Nobel och IKEA är associerade med innovation, perfektion och hög standard.

”Tillverkat i Sverige” betyder hög kvalité, innovation och hållbara lösningar. Logosol är ett svenskt företag som verkligen kan leva upp till förväntningarna! De senaste 30 åren har innovation, originalitet, enkelhet och kvalité, varit de utmärkande egenskaperna för vår produktlinje. Med dessa egenskaper som grund har Logosol utvecklat en bred linje av utrustning för trähantering och träbearbetning. Med detta i ryggen har Logosol blivit välkänt inom detta område över hela världen.

Till toppen